top of page

Wat is Ju-jitsu?

Ju-jitsu is een krijgskunst van japanse oorsprong. 

Deze krijgskunst werd in de middeleeuwen ontwikkeld in de vorm van verschillende stijlen zoals yawara, tai-jitsu, wa-jitsu, torite, kenpo, enzovoort. Deze stijlen werden later verzameld onder de naam ju-jitsu. De samoerai waren de eerste die zich in ju-jitsu verdiepten naast de technieken met het zwaard.

Nu wordt ju-jitsu beoefend over de ganse wereld.

Ju-jitsu staat bekend als de 'zachte kunst' en houdt technieken in gebaseerd op afweren ontwijken, klemmen, wurgen en controlegrepen. Verder wordt ook het stoten, werpen en trappen beoefend.

Ju-jitsu wordt dan ook vaak gebruikt ter zelf verdediging.

Ju-jitsu is de oudere vorm van judo en ligt aan de basis van meer recentere gevechtskunsten zoals aikido.

Net zoals de meeste gevechtsporten is ju-jitsu geen vorm van vermaak of tijdsverdrijf en is dus niet lichtzinnig op te vatten. Het vergt concentratie, discipline en doorzettingsvermogen om reslutaten te verkrijgen in deze gevechtskunst.

Tevens is ju-jitsu een aangewezen methode tegen stress en het stijgende gevoel van onveiligheid.

Ideaal ter verbetering van de lichaamsconditie, de zelfbeheersing en soepelheid. Ook ideaal voor geestelijke ontspanning en tegelijkertijd het aanscherpen van het zelfvertrouwen.

bottom of page